MULTI-TUIN en LANDSCHAP heeft t.b.v. het uitvoeren van grondwerken in nattere gebieden een rupsdumper (IHI IC45) aangeschaft. Het voordeel van deze rupsdumper is dat het ook in nattere terreinomstandigheden nauwelijks schade berokkend aan het terrein door de lage bodemdruk. De rupsdumper is de afgelopen weken al veelvuldig ingezet bij diversen projecten en heeft z’n nut al ruimschoots bewezen in deze zeer natte winterperiode. Neem vrijblijvend contact op met Egbert Hogendoorn voor de mogelijkheden van het inhuren van deze rupsdumper incl. bediening.

Kortom: MULTI-TUIN en LANDSCHAP heeft met deze rupsdumper meer mogelijkheden om grondwerk uit te voeren in nattere omstandigheden.