In het vakblad Tuin en Landschap van 8 mei 2014 is een artikel verschenen over “Ravotten in de speelpolder'” Dit artikel is opgemaakt door Miranda Vrolijk. De speelpolder Polderrijk die door MULTI-TUIN en LANDSCHAP is gerealiseerd wordt hierin uitvoerig beschreven. Bekijk hier het artikel Tuin en Landschap artikel Ravotten in de speelpolder 8 mei 2014 (pdf)

MULTI-TUIN en LANDSCHAP heeft de afgelopen periode 4 van de 5 speelpolders gerealiseerd. Begin november 2013 zijn samen met de kinderen de bomen en wilgenstekken geplant, en wilgenhutten gemaakt in speelpolder Hennepakkers in Stolwijk en speelpolder De Tiendtuin in Oudekerk.  Dit was een van de laatste handelingen rondom de speelpolders. Het is een concept wat G.Z-H (Groenservice Zuid-Holland) heeft bedacht en ontwikkeld. Een Speelpolder voldoet aan een aantal criteria, waarvan de belangrijkste is dat kinderen zoveel mogelijk betrokken zijn. Van ontwerp tot uitvoering. Voor meer info zie www.speelpolders.nl.