Gezocht: – HOVENIER Voor aanleg van onder andere beschoeiingen, bruggen, tuinen, speelterreinen, groenvoorzieningen en bestratingen. lees meer →

Gezocht: – VOORMAN / VAKMAN Voor aanleg van onder andere beschoeiingen,bruggen, tuinen, speelterreinen, groenvoorzieningen en bestrating. lees meer →

Multituin bestaat inmiddels 18 jaar en is al 16 jaar een erkend leerbedrijf. Via ons bedrijf hebben enkele tientallen leerlingen een opleiding gevolgd. Wij hechten grote waarde aan het opleiden van vakmensen. Doordat wij een zeer breed scala aan werkzaamheden uitvoeren, sluiten de bestaande opleidingen niet altijd goed aan op onze praktijk. Met deze ervaring.. lees meer →

Het plantwerk in het Lage Bergse Bos één jaar na oplevering lees meer →

De inrichting van de Oostsingel in Woerden was dringend toe aan verbetering. In 2016 is de riolering vervangen en een apart regenwaterriool en straatkolken aangelegd. Het asfalt is vervangen door gebakken klinkers en de trottoirs en de openbare verlichting volledig vernieuwd. Gemeente Woerden heeft een chic beplantingsplan gemaakt om de herinrichting compleet te maken met.. lees meer →

In opdracht van Rijkswaterstaat en Combinatie Badhoever-Bogen heeft MTL de afgelopen tijd gewerkt aan de afronding van de nieuwe A9. Specialisme van Multi-Tuin en Landschap binnen dit project waren de aanleg van taludbestrating onder kunstwerken/viaducten. Daarnaast verzorgde MTL bestratingswerkzaamheden en de opbouw van noodtrappen. > meer foto’s Het specialisme van Multi-Tuin en Landschap is op.. lees meer →

In opdracht van gemeente Nieuwkoop reconstrueren we het fietspad van de Grechtkade. Het werk bestaat in hoofdzaak uit het verwijderen van de toplaag van de halfverharding en het aanbrengen van betonnen fietspadplaten. Wat merkt u ervan? We streven ernaar om overlast tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. Enige vorm van overlast.. lees meer →

De afgelopen maanden voerde MTL grond- riolering- en straatwerkzaamheden uit ten behoeve van de Verbreding N444 en reconstructie Nagelbrug. MTL is ook de juiste partij als het gaat om projecten in grondwerk, riolering, (talud)bestrating, damwanden en beschoeiingen. lees meer →

De meeste bomen zijn behouden gebleven… lees meer →

Werkzaamheden aan de Hollandse Kade in Woerdense Verlaat in volle gang. Ca. 4500 m3 klei wordt vervoerd over het water t.b.v. de kadeverbetering. lees meer →