De opleiding

Wij bieden de Mbo niveau 2 & 3 BBL-opleiding Vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek (crebo 25456) aan. Als vakbekwaam medewerker groen- en cultuurtechniek werk je bijna altijd buiten. Je werkt in plantsoenen, tuinen, parken en recreatiegebieden, maar soms ook midden in de stad. Je bent vooral bezig met het aanleggen en soms ook onderhouden van de buitenruimte. Het gaat niet alleen over groenvoorzieningen, maar ook over bijvoorbeeld straatwerk, constructies, speelterreinen en bouwkundige elementen zoals muurtjes en bruggen. Je werkt zelfstandig of in een team en je leert zowel het uitvoeren als het aansturen van de werkzaamheden. Verder organiseer je materialen en gereedschappen. Je werkt met machines en onderhoud deze. Je plant de werkzaamheden en verdeelt deze over je collega’s. Ook leer je over het contact met klanten en omstanders.

Maar het belangrijkste is misschien wel het bedrijf waar je deze opleiding volgt. Omdat we een BBL-opleiding aanbieden, ga je vier dagen aan het werk en heb je één dag les. 80% van de opleiding volg je dus buiten tijdens het werk. Bekijk daarom deze website goed om een indruk te krijgen van het bedrijf waar je gaat werken. Klik hier voor een kijkje op onze projecten pagina waarop een selectie van onze projecten te zien is.

MULTI-TUIN en LANDSCHAP (MTL) is een professioneel bedrijf met het accent op GROEN-projecten. De diensten bestaan o.a. uit de aanleg van tuinen, speelterreinen, groenvoorzieningen, complete terreininrichtingen, waterbouwkundige werken (o.a. beschoeiingen, damwanden, bruggen, steigers) en onderhouds- en beheerwerkzaamheden. Ook grotere groenprojecten zoals het compleet renoveren van oude groenvoorzieningen in stadsdelen en wijken, behoren tot de werkzaamheden.

Kenmerkend aan ons bedrijf is dat we werken als één team. Wij verbeteren voortdurend onze werkwijze en bekijken bij elk project of de uitvoering efficiënter kan. Hier komen regelmatig innovaties uit voort en vaak passen we machines aan of bouwen we gereedschappen om ons werk efficiënter uit te voeren.

Als leerling van onze bedrijfsschool word je opgeleid binnen ons bedrijf. Alles wat je leert, kan je meteen toepassen in de praktijk. Wij bieden jou alle middelen om een groene vakman te worden.