Landgoed Ockenburgh is ca. 24 hectare groot en is ruim 350 jaar oud met een parkachtig deel en bebost deel. Het landgoed heeft een hoge recreatieve waarde en is gelegen in Den Haag aan de Monsterseweg, nabij Kijkduin. Onder de noemer ‘Groenherstel Landgoed Ockenburg’ worden er werkzaamheden uitgevoerd waarvan MULTI-TUIN en LANDSCHAP een gedeelte van het werk voor zijn rekening neemt. Landgoed Ockenburgh is een Natura 2000-gebied. Dat betekent dat de werkzaamheden worden uitgevoerd oa. conform de Flora- en Faunawet en de restricties conform de afgegeven vergunningen. Tijdens de werkzaamheden zorgt MULTI-TUIN en LANDSCHAP voor de juiste veiligheidsmaatregelen, zodat het gebied veilig en bruikbaar blijft voor alle recreanten.

Aan de hand van het opgestelde regeneratieplan worden er door  MULTI-TUIN en LANDSCHAP i.s.m. met Kromwijk Woerden (specialisten in boom- en landschapsverzorging) werkzaamheden uitgevoerd in de bosvakken. In een groot aantal bosvakken vinden dunningen plaats.

Voor meer informatie over Landgoed Ockenburgh, bekijk hier de info op de website van Zuid Hollands Landschap.