Reconstructie Fietspad Meijepad – update

In de vorige nieuwsbrief berichten wij u al over het Meijepad van 2,4 kilometer, dat loopt van watertoren Pietje Potlood, over de Kwakelbrug, naar het Zuideinde in Nieuwkoop. Eind december is MTL gestart met het vervangen van het asfalt door de speciale prefab betonnen fietspadplaten in combinatie met de aanleg van een half verhard wandelpad van Graustabiel®.
In drie weken tijd werd het 800 meter lange traject vanaf de watertoren tot de Nieuwkoopse plassen vernieuwd. Om de fundering van het pad op te hogen werd 750 m3 betongranulaat aangevoerd en verwerkt. De bermen werden aangevuld met 350 m3 grond. Op de fundering zijn 400 stuks fietspadplaten en passtukken van het merk Easypath geplaatst. Voor het wandelpad is 50 m3 Graustabiel® verwerkt.

Direct in het nieuwe jaar is er gestart op het volgende traject van 500 meter tot de Kwakelbrug. Op dit lage en zeer natte traject wordt er gebruik gemaakt van midi-rupsmachines. Omdat hier aanvoer via het land niet mogelijk was, werd een boot met een laadvolume van 25 m3 met graafmachine ingezet om het materiaal over de Nieuwkoopse plassen te vervoeren. Om de fundering van het pad op te hogen werd 500 m3 betongranulaat aangevoerd en verwerkt. De bermen werden aangevuld met 400 m3 grond. Op de fundering zijn 250 stuks fietspadplaten en passtukken geplaatst.

Begin februari wordt er gestart met het vervangen van de aanbruggen van de Kwakelbrug (de aanbruggen verbinden de hoofdoverspanning (‘de brug’) met het land). De huidige houten aanbruggen van 10 meter worden vervangen voor een dubbele aanbrug van 20 meter. De bestaande houten jukken worden afgezaagd en opgelengd met stalen jukken. De aanbruggen van staal worden bekleed met stroeve composieten dekplanken. Tegen de aanbruggen worden Bilinga houten leuningen gemonteerd. Tijdens de uitvoering blijft er een doorgang voor fietsers en wandelaars mogelijk zoals vooraf in de EMVI bedacht.

Het laatste traject vanaf de Kwakelbrug naar het Zuideinde Nieuwkoop van ca. 1100 meter wordt in de periode februari – maart aangepakt. De aan en afvoer van materialen gaat via de bruggen vanaf de Zuidhoek in Nieuwkoop. Oplevering staat gepland voor 15 maart in verband met de start van het broedseizoen.