Landgoed Ockenburgh is ca. 24 hectare groot en is ruim 350 jaar oud met een parkachtig deel en bebost deel. Het landgoed heeft een hoge recreatieve waarde en is gelegen in Den Haag aan de Monsterseweg, nabij Kijkduin. Onder de noemer ‘Groenherstel Landgoed Ockenburg’ worden er werkzaamheden uitgevoerd waarvan MULTI-TUIN en LANDSCHAP een gedeelte van het werk voor zijn rekening neemt. Landgoed Ockenburgh is een Natura 2000-gebied. Dat betekent dat de werkzaamheden worden uitgevoerd oa. conform de Flora- en Faunawet en de restricties conform de afgegeven vergunningen. Tijdens de werkzaamheden zorgt MULTI-TUIN en LANDSCHAP voor de juiste veiligheidsmaatregelen, zodat het gebied veilig en bruikbaar blijft voor alle recreanten.

Langs beiden zijden van de oprijlaan op Landgoed Ockenburgh zijn zowel machinaal als handmatig bollen geplant. Er zijn diversen mengsels (Eikenhorst, Utrecht en Leiden) aangeplant van leverancier Jac. Uittenbogaard & Zonen BV (JUB) uit Noordwijkerhout. Totaal zijn er 60.000 bollen aangeplant. De bollen zullen de oprijlaan behoorlijk opfleuren in het voorjaar van 2015.

Voor meer info over Landgoed Ockenburgh, bekijk hier de info op de website van Zuid Hollands Landschap.