Over MULTI-TUIN en LANDSCHAP

MULTI-TUIN en LANDSCHAP (MTL) is een professioneel GWW-bedrijf met een accent op GROEN-projecten. MTL heeft uiteenlopende opdrachtgevers zoals aannemers, projectontwikkelaars, architecten, semi-overheden, overheid (gemeenten), ingenieursbureaus, woningbouwverenigingen, scholen, bedrijven, fabrieken, waterschappen en natuur- en landschapsorganisaties en particulieren.

De diensten bestaan uit de aanleg van tuinen, speelterreinen, groenvoorzieningen, complete terreininrichtingen, waterbouwkundigen werken (beschoeiingen, damwanden, bruggen, steigers) en onderhoud- en beheerwerkzaamheden. Ook grotere groenprojecten zoals het compleet renoveren van oude groenvoorzieningen in stadsdelen en wijken, behoren tot de werkzaamheden.

Met oog voor detail en grondig vakmanschap van haar medewerkers profileert MTL zich. De medewerkers van MTL hebben een proactieve en no-nonsense werkhouding en hebben een nuchtere en praktische kijk op het werk. De medewerkers zijn vakkundig en breed geschoold ieder met een eigen specialisme. MTL gaat uit van haar eigen kracht. Er wordt zoveel mogelijk werk in eigen beheer uitgevoerd.

Missie en Visie

Het streven (missie) van MTL is om te allen tijde een optimale combinatie te vinden tussen interne en externe relaties, kwaliteit, milieu, arbeidsomstandigheden, duurzaamheid, service en financiële situatie.

De visie van MTL een continu proces van:

 • Service- en resultaatgericht werken
 • Ontzorgen van de opdrachtgever
 • Hoge klanttevredenheid
 • Verbeteren van kwaliteit van producten en diensten
 • Slagvaardig en efficiënte uitvoering van de werkzaamheden
 • Breed gespecialiseerd medewerkersbestand
 • Korte en duidelijke communicatielijnen, intern en extern
 • Snelle en secure afhandeling van offerte aanvragen
 • Uitvoerige en gedetailleerde werkvoorbereiding van projecten voorafgaande aan de uitvoering
 • Waarborgen van certificaten (VCA**, ISO, Groenkeur) van de onderneming
 • Uitgebreid en gespecialiseerd machine park, volgens de laatste stand der techniek

Geschiedenis

2001 – Oprichting Multituin BV
Egbert HogendoornOp 22 januari 2001 was het een feit, Multituin BV werd opgericht. De eerste jaren bestonden de werkzaamheden vooral uit de aanleg en het onderhoud van particuliere tuinen. Later werden er ook steeds meer projecten uitgevoerd voor bedrijven en overheden.

2013 – Handelsnaam MULTI-TUIN en LANDSCHAP
Sinds de oprichting is er veel veranderd en heeft Multi-Tuin een gestage groei doorgemaakt. Naast de tuinen en het ‘groen’ heeft Multi-Tuin zich ook toegelegd op het uitvoeren van allerlei werkzaamheden, zoals in de grond-, weg- en waterbouw, op civiel- en cultuurtechnisch gebied en speelterreinen. Al deze werkzaamheden worden uitgevoerd in de openbare ruimte of in het landschap. Om dit kracht bij te zetten is er voor gekozen om per 1 januari 2013 de handelsnaam MULTI-TUIN en LANDSCHAP te gaan gebruiken.

– Anno nu
Op dit moment zijn er 20 enthousiaste medewerkers werkzaam.

Bedrijfsfilm

Certificering

VCA

VCA_MTL_LOGOVCA staat voor de Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. Het VCA certificaat is een keurmerk om aan te tonen dat een bedrijf conform de VCA regelgeving aan VGM-beheersing doet, waarbij VGM staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu.
MULTI-TUIN EN LANDSCHAP is sinds november 2011 VCA** gecertificeerd. De huidige versie van de VCA-checklist is 2017/6.0.
Het veiligheidsmanagementsysteem is van toepassing op: het realiseren, onderhouden en beheren van projecten in de grond-, weg-, en waterbouw alsmede het uitvoeren van cultuurtechnische werkzaamheden.

> Download VCA certificaat

NEN-EN-ISO 9001

mps_ecas_iso_multi-tuinDe NEN-EN ISO 9001:2015 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie. Het certificaat toont aan dat Multi-Tuin consequent producten en diensten levert die voldoen aan de eisen van de klant en aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
Multi-Tuin streeft naar het continu verhogen van de klanttevredenheid.

> Download NEN-EN-ISO certificaat

Groenkeur

Multi-Tuin beschikt over het certificaat Groenvoorziening 2016 van Stichting Groenkeur. De bijbehorende beoordelingsrichtlijn is een uitbreiding van norm NEN-EN ISO 9001:2015 met aanvullende eisen voor bedrijven die gespecialiseerd zijn in groenvoorziening.

> Download Groenkeur certificaat

Eco-collectief

EcocollectiefMULTI-TUIN en LANDSCHAP neemt sinds begin 2012 deel aan het ECO-COLLECTIEF. In dit particulier initiatief zijn meerdere bedrijven uit de omgeving van Reeuwijk vertegenwoordigd, die zich van oudsher hebben toegelegd op groen-, grond- en waterwerken. Inspelend op de wens van de overheid, particuliere organisaties en particulieren om de natuur- en landschapswaarden te herstellen, hebben deze bedrijven hun krachten gebundeld. Dat doen ze door uitwisseling van kennis en ervaring, het organiseren van themadagen, waarop praktijksituaties worden beoordeeld, het volgen van cursussen en het geven van voorlichting.
Zij vormen met die aanpak een collectief, dat met kennis van zaken tegen een redelijk tarief diensten kan aanbieden aan particulieren en overheden. Door hun specifieke kennis van de milieufactoren in het Groene Hart en door hun ervaring, zijn deze aangesloten ondernemers waardevolle partners bij de ontwikkeling van natuur en landschap.

SBB

Praktijkervaring is onmisbaar bij het volgen van een ‘groene’ beroepsopleiding; met theorie alleen kom je er niet. Het bedrijfsleven is de beste plaats om deze ervaring op te doen, zo ook bij MULTI-TUIN en LANDSCHAP.
MULTI-TUIN en LANDSCHAP besteedt veel aandacht aan scholing en opleiding van het personeel. Daarom is MULTI-TUIN en LANDSCHAP als erkend leerbedrijf aangesloten bij de SBB. Dit betekent dat er o.a. een geschoolde praktijkleider is die de leerlingen en stagiaires begeleidt.
Sinds 25 juni 2012 is MULTI-TUIN en LANDSCHAP een erkend leerbedrijf voor de opleidingen, (allround) vakman gww, opperman bestratingen en straatmaker. Zodoende draagt MULTI-TUIN en LANDSCHAP bij aan een krachtige leeromgeving voor leerlingen. Door de erkenning blijft de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming van de leerlingen gewaarborgd.

> Download SBB certificaat

De Wet natuurbescherming

roodborstjeDe Wet natuurbescherming beschermt Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten. De wet geldt sinds 1 januari 2017.
Medewerkers van MULTI-TUIN en LANDSCHAP beschikken over de desbetreffende certificaten (niveau 1, 2 en 3).

Vacature

Gezocht:
– SCHOOLVERLATER die opgeleid wil worden tot VAKMAN
– CALCULATOR/WERKVOORBEREIDER of iemand die daarvoor opgeleid wil worden