Bloemenmengsel Heemtuin Zeerust

Multi-Tuin en Landschap (MTL) heeft Heemtuin Zeerust aangelegd in opdracht van de Combinatie Rotterdamsebaan. Naast grondwerk, verhardingen, houtwerk, speelaanleidingen en grondverbetering zijn ook gazon- en bloemenmengsels ingezaaid.

De zaadmengsels zijn goed aangeslagen, mede door de aandacht voor bodemverbetering. De bloemenmengsels dragen bij aan een hogere mate van biodiversiteit. Nu, ruim een half jaar na de start van de aanleg, is het een groene weelde in de heemtuin.
Het grootste gedeelte van het terrein is ingezaaid met bloemenmengsel G2 voor voedselrijke- en kleigronden. Langs de oevers van de gegraven waterpartij is bloemenmengsel G3 voor vochtige gronden ingezaaid. De mengsels zijn inheems en ze zijn aantrekkelijk voor bijen, vlinders en vogels.

In het najaar van 2020 worden bomen en beplanting geplant. De komende seizoenen onderhoud MTL gazons, bloemrijk gras en beplanting.

Opdrachtgever: Combinatie Rotterdamsebaan
Landschapsarchitect: Bosch Slabbers Landschapsarchitecten

← VorigeVolgende →