Kadeverbetering Hollandsekade

MTL heeft in opdracht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) een kadeverbetering op de Hollandsekade in Woerdense Verlaat uitgevoerd. Een uitdagende klus waarbij 3800 m3 klei is geleverd. De klei is aangevoerd via het water en met klein materieel verwerkt op de kade.
Naast het grondwerk is er 155 m1 vernageling aangebracht bestaande uit onbehandelde palen kop 24/26 cm., lengte 8,5 m1 en hardhouten gordingen. Een aantal bomen is gekapt en alle hardhouten steigers en trappen zijn opgenomen en na de kadeverbetering weer teruggeplaatst. Dit voorjaar wordt de kade ingezaaid met een gras-kruidenmengsel.

Review Herman Lokhorst – projectleider HDSR

Dat de praktijk soms weerbarstiger is dan de theorie heeft het project “Verbetering Hollandse Kade” weer eens bewezen. Binnen een beperkte ruimte een kade ophogen met steile taluds vraagt om vakmanschap en een vermogen om te kunnen improviseren. Neem daarbij een uitvoeringsperiode in het winterseizoen, dan heb je een uitdaging! MTL is deze uitdaging aangegaan en heeft het werk tot een goed einde gebracht. Door open met elkaar en de omgeving te communiceren en tijdig knelpunten aan te geven, is het werk soepel en prettig verlopen. Met dit project heeft MTL een mooi visitekaartje afgegeven.

Review Egbert Hogendoorn – directeur MTL

Bij dit project was de aanpak net even anders dan anders. Vanwege de ondiepe watergang, een lastige bereikbaarheid en een aanvoerroute door kwetsbaar gebied is het werk uitgevoerd met klein materieel. De helling van de dijktaluds en de aanleghoogte zorgde voor een uitdagende werkmethode. We zijn de uitdaging als team aangegaan en zijn trots op het resultaat wat we hebben neergezet met alle betrokken partijen.

← VorigeVolgende →