Landgoed Ockenburgh Den Haag

Landgoed Ockenburgh is ca. 24 hectare groot en ruim 350 jaar oud met een parkachtig deel en bebost deel. Het landgoed heeft een hoge recreatieve waarde en is gelegen in Den Haag aan de Monsterseweg, nabij Kijkduin. Dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag zorgt voor een opwaardering van het park door uitvoering van het project ‘Groenherstel Landgoed Ockenburgh’. MTL heeft voor dit unieke project onderstaande werkzaamheden uitgevoerd.

Gazonherstel en grondwerk
Ca. 95 are gazons zijn hersteld. Er is veel aandacht besteedt aan het cultuurtechnisch grondwerk i.v.m. ontwateringsproblematiek. Specifieke zand- en grondmengsels zijn geleverd en verwerkt. De gazons zijn ingezaaid met een speciaal graszaadmengsel dat geschikt is voor een schaduwrijke omgeving.

Bosdunningen
Op basis van het opgestelde regeneratieplan zijn door MTL i.s.m. Kromwijk Woerden (specialisten in boom- en landschapsverzorging) dunningen, vellingen en snoeiwerkzaamheden uitgevoerd in de bosvakken op het landgoed. Er is totaal 300 m3 hout en houtsnippers afgevoerd.

Banken plaatsen
Langs de vernieuwde paden zijn 26 parkbanken geplaatst. De witte banken van Robinia hout geven het landgoed weer de gewenste landschappelijke Engelse uitstraling. De banken zijn met behulp van anti-diefstal RVS bevestigingsmiddelen bevestigd op prefab betonplaten.

Bollen planten
Langs beide zijden van de oprijlaan zijn zowel machinaal als handmatig 60.000 bollen geplant. De mengsels Eikenhorst, Utrecht en Leiden (stinzen) zijn aangeplant voor variatie in soorten, bloeitijd, kleurschakering en hoogten.

Aanplant inheems plantmateriaal
Verspreid over het terrein zijn 52 st. bomen, 3300 st. bos- en haagplantsoen en 225 st. klimplanten aangeplant. De boomplantplaatsen zijn verbeterd en is zoveel mogelijk inheems plantmateriaal aangeplant. Het plantmateriaal is een jaar lang onderhouden en wanneer nodig van water voorzien en ingeboet.

Natura 2000-gebied
Het landgoed is een Natura 2000-gebied. De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de Flora- en Faunawet en de restricties in de vergunning. Er is specifiek gelet op veiligheid en voorkomen van schade en overlast. Gedurende de werkzaamheden bleef het park voor gebruikers toegankelijk. De belangen van Zuid-Hollands Landschap, de gemeente Den Haag en de recreanten zijn door MTL zo goed mogelijk behartigd.

Asfalteren fietspad
Aanvullend aan de werkzaamheden is er in een zeer kort tijdbestek 640 m2 fietspad verwijderd, verlegd en aangebracht. Deze werkzaamheden maken deel uit van het project Realisatie recreatieve routes ‘Van Zee tot Zweth’.

Natuurvriendelijke oever
Op het landgoed is 65 m1 hardhouten beschoeiing afgezaagd en verlaagd. Waarna er 10 are talud omgevormd is naar een natuurvriendelijke oever met kruidenvegetatie. De vrijgekomen grond is op het landgoed verwerkt.

Inzaaien kruidenmengels en aanplant nvo
Aan de hand van de grondslag heeft MTL de opdrachtgever geadviseerd een specifiek mengsel (gebaseerd op G3) met een aantal specifieke gebiedseigen soorten toe te passen. Het zaaiwerk heeft plaatsgevonden in april. De water- en oeverplanten zijn conform opgave van de gemeente aangeplant in juni 2016. Tijdens de aanplant zijn er tv-opnames gemaakt voor de NPO-documentaire ‘Wildernis onder water’.

We zijn trots op het eindresultaat in Landgoed Ockenburgh.

← VorigeVolgende →