Voor Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is er door de medewerkers van MULTI-TUIN en LANDSCHAP ruim 1700 m1 beschoeiing geplaatst langs de maalwetering. Een mooi en uitdagend project midden in het veenweidelandschap met schapen, koeien en (monumentale) boerderijen.

Deze beschoeiing wordt geplaatst als onderdeel van het ‘Projectplan polder Oud-Kamerik’. Recent is het waterpeil in deze polder gesplitst in twee gebieden. De woningen, deels met houten palen, en de Kamerikse wetering hebben een hogere waterpeil als de rest van de polder. Om afkalving van de nieuwe maalvliet t.b.v. het lage peil tegen te gaan is er vanaf het aqua-aquaduct (van Teylingenweg) tot aan de ing. Enschedéweg een beschoeiing geplaatst. Naast het plaatsen van de beschoeiing is ook het bijbehorende grondwerk en inzaaiwerk door MULTI-TUIN en LANDSCHAP uitgevoerd.

Zie voor meer informatie het projectplan van het waterschap.