Gezocht:
– VOORMAN / VAKMAN Voor aanleg van onder andere beschoeiingen,bruggen, tuinen, speelterreinen, groenvoorzieningen en bestrating.