Waterwerken

Realisatie van alles in en rondom het water.

  • steigers,
  • vlonders,
  • oevers,
  • stuwen,
  • damwand,
  • (onderwater) beschoeiing,
  • kano netwerken,
  • vaarnetwerken.
Vervangen hardhouten rijdek Noordersluis – IJmuiden
Vervangen hardhouten rijdek Noordersluis – IJmuiden
Vervangen oevers Kromme Rijn Beverweerd – Werkhoven
Vervangen oevers Kromme Rijn Beverweerd – Werkhoven
Inspectie vaarnetwerken
Inspectie vaarnetwerken
Duurzame combi-damwand HIP Groen voor Gorinchem
Duurzame combi-damwand HIP Groen voor Gorinchem
Natuurvriendelijke oever polder Lange Weide
Natuurvriendelijke oever polder Lange Weide
Remmingswerken Cock van leeuwensluis Gouda
Remmingswerken Cock van leeuwensluis Gouda
Herstel bruggen Uithoorn
Herstel bruggen Uithoorn
Herstel bruggen en steigers Rottemeren
Herstel bruggen en steigers Rottemeren
Damwand en kanosteiger Pronckheer Cothen
Damwand en kanosteiger Pronckheer Cothen
Renovatie vlonderdek drijfsteiger Zevenhuizerplas – Recreatieschap Rottemeren
Renovatie vlonderdek drijfsteiger Zevenhuizerplas – Recreatieschap Rottemeren
Kunststof beschoeiing – Gemeente Gorinchem
Kunststof beschoeiing – Gemeente Gorinchem
Vaarnetwerk de Rotte
Vaarnetwerk de Rotte
Vlonders nieuwbouwwijk te Rotterdam
Vlonders nieuwbouwwijk te Rotterdam
60km Kanoroutenetwerk Krimpenerwaard
60km Kanoroutenetwerk Krimpenerwaard
GVK–steigers Regentesseplantsoen Gouda
GVK–steigers Regentesseplantsoen Gouda
Oeverherstel Kromme Rijn Cothen
Oeverherstel Kromme Rijn Cothen
Hydrologische maatregelen – Chaamse Beek
Hydrologische maatregelen – Chaamse Beek
Natuurvriendelijke oevers Gouds Geschenk – Gouda
Natuurvriendelijke oevers Gouds Geschenk – Gouda
Natuurvriendelijke oevers Park Atlantis Gouda
Natuurvriendelijke oevers Park Atlantis Gouda
Meije graslanden Bodegraven – Nieuwkoop
Meije graslanden Bodegraven – Nieuwkoop
Steigers / vlonders Zuidhoek, de Nieuwkoopse Eilanden
Steigers / vlonders Zuidhoek, de Nieuwkoopse Eilanden
Waterbeheersing polder Stein – Hekendorp
Waterbeheersing polder Stein – Hekendorp
Stuwen Culemborg
Stuwen Culemborg
Stuw en vlotterunit – Veenweidepark Oudewater
Stuw en vlotterunit – Veenweidepark Oudewater
Vervangen damwanden Noordzijde Bodegraven
Vervangen damwanden Noordzijde Bodegraven
Kanosteigers Midden-Delfland
Kanosteigers Midden-Delfland