Hydrologische maatregelen – Chaamse Beek

Opdrachtgever: Natuurmonumenten

Project: HYDROLOGISCHE MAATREGELEN, DEELGEBIED HET BROEK – CHAAMSE BEEK

Omschrijving: De hydrologische maatregelen bestaan uit het opschonen van watergangen, het verflauwen van een oeverrand tot een talud van 1:10 uitgaande van natuur technisch grondwerk. Het plaggen van een stuk natuurgebied. Vrijgekomen grond en materialen zijn in het gebied getransporteerd en verwerkt. Ook is er een FSC hardhouten schottenbalken stuw geplaatst om de waterstand te kunnen reguleren.

← VorigeVolgende →