In opdracht van de Gemeente Gouda heeft MULTI-TUIN en LANDSCHAP diversen herstel- en aanleg werkzaamheden uitgevoerd t.b.v. de amfibieënschermen en paddenschermen. Op de locatie Midden-Willens te Gouda ligt al vele jaren een nog te ontwikkelen bouwterrein. Om te voorkomen dat met name de rugstreeppad zich hier niet vestigt zijn destijds door MULTI-TUIN en LANDSCHAP  rondom het terrein amfibieënschermen c.q. paddenschermen geplaatst. Aan de hand van een recent rapport van een terzake kundige zijn de werkzaamheden uitgevoerd om er voor te zorgen de pad de rug toe te keren en om te voorkomen dat te padden zicht op het terrein vestigen in het voorjaar van 2015.

Werkzaamheden die o.a. zijn uitgevoerd:
– klepelen terrein en taluds
– verwijderen bomen en begroeiing
– herstel, reparatie en aanleg amfibieënschermen en paddenschermen
– grondwerk rondom de schermen
– uitdiepen watergangen